Ασφάλεια & Προστασία δεδομένων

Κανένα προσωπικό στοιχείο Χρήστη δε συλλέγεται εφόσον πρόκειται για απλή περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο.

Τα στοιχεία που δίδονται από τους χρήστες κατά την εγγραφή στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας όπως προβλέπει ο νόμος και δεν παραχωρούνται επ' ουδενί λόγω σε τρίτα μέρη, παρά μένουν φυλαγμένα στην τράπεζα πληροφοριών της ιστοσελίδας μας για μελλοντική σας χρήση και μόνο.