MenuClose

Ασφάλεια & Προστασία δεδομένων

Πως χειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

Σας διαβεβαιώνουμε, πως τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή μαζί μας, τα προσέχουμε σαν μια μαμά το παιδί της, και φυσικά τα χειριζόμαστε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Παρακάτω περιγράφουμε τα πάντα αναλυτικά και όσο γίνεται πιο κατανοητά.

Η εταιρία με την επωνυμία Travel2Prague, s.r.o., με έδρα Malesicka 21, Praha 3, 130 00, με αριθμό εμπορικού μητρώου 02998629, στην συνέχεια αναφέρεται μόνο ως Travel2Prague, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όπως αναφέρεται παρακάτω:

1 Βαθμός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, που η εταιρία Travel2Prague έχει συλλέξει στο πλαίσιο της πραγματοποίησης μιας σχέσης προμηθευτή – πελάτη, εσάς ως πελάτη και το Travel2Prague ως προμηθευτή. Ο σκοπός είναι η παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Για τους σκοπούς, που ορίζονται στο άρθρο 2 θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα δεδομένα:

α) ονοματεπώνυμο

β) στοιχεία τιμολόγησης

γ) ηλεκτρονική διεύθυνση

δ) αριθμός τηλεφώνου

2 Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα επεξεργαστούν:

α) για σκοπούς μάρκετινγκ εταιρίας Travel2Prague, δηλαδή κυρίως για σκοπό προώθησης ταξιδιωτικών υπηρεσιών, δηλαδή κυρίως για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις ταξιδιωτικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις και εκδρομές (π.χ. μέσω αποστολή newsletter).

β) για την έκδοση τιμολογίων και την αποστολή οργανωτικών πληροφοριών σχετικών με τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες

3 Ποιος και με ποιο τρόπο επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα.

Η εταιρία Travel2Prague επεξεργάζεται, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, με την συγκατάθεση σας, τα προσωπικά σας δεδομένα στο προαναφερθέν βαθμό και για τους προαναφερθέν σκοπούς, με χειροκίνητες μεθόδους ή με ηλεκτρονικά αυτοματοποιημένα μέσα. Τα δεδομένα θα επεξεργάζονται από τους υπαλλήλους μας ή από τρίτο πρόσωπο εκτελών την επεξεργασία, δηλαδή από εταιρίες που το Travel2Prague θα αναθέσει μερικώς την επεξεργασία (διαχειριστής του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδας, λογιστής εταιρίας) και με τους οποίους θα εξασφαλίσει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους αρμόδιο νομικό πλαίσιο και την προστασία τους με σύναψη συμβολαίου περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

4 Περίοδος αποθήκευσης

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, υπό καθορισμένους όρους, χορηγείται για ολόκληρη την διάρκεια σχέσης προμηθευτή – πελάτη μεταξύ σας και την εταιρία Travel2Prague και για διάστημα 5 χρονών μετά την λήξη της.

5 Εθελοντική συγκατάθεση και η δυνατότητα ανάκλησης

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι εντελώς εθελοντική και δεν συνεπάγεται καμιά άλλη υποχρέωση από την πλευρά της εταιρίας Travel2Prague προς εσάς, στη βάση σχέσης προμηθευτή – πελάτη. Μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε στιγμή ανάκληση συγκατάθεσης, με αποστολή Ανάκλησης συγκατάθεσης στο e-mail info@travel2pague.cz.

5 Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενου των προσωπικών δεδομένων

Ως υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, που παρέχει την συγκατάθεση επεξεργασίας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

α) δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρία Travel2Prague πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία τους (μέγεθος, σκοπός, διάστημα επεξεργασία), συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παροχής αντιγράφου των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

β) δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης οποιαδήποτε στιγμή

γ) δικαίωμα γραπτής αίτησης διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη) των προσωπικών δεδομένων από την εταιρία Travel2Prague, που σας αφορούν (αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή αν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας ή αν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία)

δ) δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στην εταιρία Travel2Prague, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ε) δικαίωμα εναντίωσης - εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Στην περίπτωση εναντίωσης, το Travel2Prague θα τερματίσει άμεσα την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ζ) Στην περίπτωση που θα μάθετε ή απλά υποθέτετε, ότι η εταιρία Travel2Prague δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με γνώμονα την προστασία της προσωπικής σας ζωής ή με το δέον νομικό πλαίσιο, κυρίως δε αν τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπο που δεν συμφωνεί με το σκοπό της επεξεργασίας τους, μπορείτε βάση γραπτής αίτησης:

1) να θέσετε αντίρρηση επεξεργασίας

2) να ζητήσετε λογοδοσία από το Travel2Prague

3) να απαιτήσετε αναθεώρηση αυτής της σχέσης προμηθευτή - πελάτη, κυρίως τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, τη συμπλήρωση ή τη διαγραφή (λήθη) των προσωπικών δεδομένων

4) να καταθέσετε καταγγελία στην εποπτική αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα